Avlämningsblankett

Efter ifyllnad så får du ett schaktnummer som er transportör skall mata in vid lämning av schaktmassorna.

OBS! Notera att vi EJ tar emot avfall som innehåller någon typ av förorenade schaktmassor.
Om detta är fallet, ta då istället kontakt med Miljö i Roma: www.miljoiroma.se

Infoga ny datapost

Vilken avfallstyp vill du återvinna eller deponera?
Schaktmassor torra/rena
Schaktmassor torra med rötter
Schaktmassor ej staplingsbara
Schaktmassor lera
Berg rent
Betong utan armering
Betong med armering
Asfalt
Karaktärisering av schaktmassor
Ja Nej Vet ej
Ja Nej Vet ej
Ja Nej Vet ej
Ja Nej Vet ej
Ja Nej Vet ej
Ja Nej Vet ej
Karaktärisering av asfalt
Ja Nej Vet ej
Ja Nej Vet ej
Analysresultat PAH-16
Allmänna uppgifter
Transportör
En leverans Flera leveranser
Uppgifter om fastigheten
Underskrift & godkännande
Jag/avfallslämnaren är införstådd med de bestämmelser som gäller vid avlämnande av mineraliska massor och försäkrar att massornas innehåll uppfyller specificerade krav samt är medveten om och godkänner de åtgärder som vidtas vid felaktiga uppgifter i denna blankett eller felaktigt innehåll i massorna.Powered by: DaDaBIK, the Low-code Development Platform        

Done!